Έρευνα & Εφαρμογή Ιατρικού Βελονισμού Γιάγκος Καράβης – Παρουσίαση του καινούριου ιατρείου

03 Δεκεμβρίου, 2020
Off

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια είναι ζητούμενα για οποιοδήποτε μορφή θεραπείας (WHO, 1997), επομένως και του ιατρικού βελονισμού.

H αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την αυστηρή τήρηση των θεραπευτικών ενδείξεων και την επάρκεια και εμπειρία του θεραπευτή.

Η ασφάλεια εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους: στον ιδιαίτερο χώρο του κτιρίου Cyfield έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρχει μέγιστος βαθμός προστασίας του επισκέπτη- ασθενή από τον COVID 19.

Στο βίντεο παρουσιάζεται η εικόνα των διαμορφωμένων χώρων βάσει των προηγουμένων προϋποθέσεων.

About the Author