Κεφαλαλγίες & Βελονισμός

Βελονισμός και Κεφαλαλγίες karavis.gr

Κεφαλαλγίες και Βελονισμός

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του βρετανικού NICE (National Institute of Health and Clinical Excellence) και του αμερικανικού NIH (National Institutes of Health) ο βελονισμός αποτελεί βασική, μη φαρμακευτική και απόλυτα αποδεκτή επιλογή για την θεραπευτική αντιμετώπιση των πρωτοπαθών (αλλά και άλλων) μορφών κεφαλαλγίας, συμπεριλαμβανομένης της ημικρανίας.

Μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες στη Γερμανία (GERAC study) επιβεβαιώνουν ότι οι 6 στους 10 ασθενείς θα δουν σημαντική μείωση (μεγαλύτερη του 50%) στην ένταση, τη διάρκεια, τη συχνότητα των επεισοδίων πόνου και στη χρήση φαρμάκων. Με τη θεραπεία επιτυγχάνεται 47% έως 52,6% μείωση των ημερών με πόνο για τουλάχιστον 6 μήνες (Linde et al 2007, έρευνα σε 158 ιατρεία βελονισμού, που περιλάμβανε 890 ασθενείς). Η έλλειψη παρενεργειών επιβεβαιώθηκε σε 2,5 εκατομμύρια θεραπείες βελονισμού!
Ταυτόχρονα του πόνου και στην ίδια συνεδρία βελονισμού, αντιμετωπίζονται συνοδά συμπτώματα, που συχνά συνυπάρχουν σε ασθενείς με χρόνιες μορφές κεφαλαλγίας (συνοσηρότητα) όπως, διαταραχές ύπνου, διάθεσης και συμπεριφοράς, μυϊκά ή οστικά άλγη του αυχένα και πάρα ή μεσο-ωμοπλάτια και ψυχοσωματικά ενοχλήματα (κυρίως ευερέθιστο έντερο). Η σχέση της κεφαλαλγίας με το χρόνιο stress, την κατάθλιψη και τις ορμονικές διαταραχές έχει επίσης μελετηθεί εκτεταμένα. Στον βελονισμό αντιμετωπίζεται ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των συμπτωμάτων (βιο-ψυχο-γνωσιακή ή ολιστική αντιμετώπιση), όχι μόνον ο πονοκέφαλος. Ο πόνος, ο έμετος ή τα άλλα συμπτώματα που συνοδεύουν την κρίση κεφαλαλγίας / ημικρανίας (φωτοφοβία, ηχοφοβία, οσμοφοβία, δυσπεπτικές διαταραχές κ.λπ.) αποτελούν για μας μέρος του προβλήματος.
Ως εκ τούτου, το ιστορικό, η κλινική/ εκτίμηση και οι παρακλινικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη διάγνωση και το σχεδιασμό του θεραπευτικού πρωτοκόλλου (επιλογή των σημείων βελονισμού, της συχνότητας θεραπείας, του αριθμού, του μεγέθους και του είδους των βελονών που θα χρησιμοποιηθούν). Οι λεπτομέρειες συχνά καθορίζουν την επιτυχία της θεραπείας. Καταγράφονται λεπτομερώς οι παράγοντες που προκαλούν, επιτείνουν ή ανακουφίζουν τον πόνο, καθώς και άλλα νοσήματα (σωματικά ή ψυχικά) που βαρύνουν τον ασθενή.
Η θεραπεία βελονισμού, τόσο στην ημικρανία, όσο και στις άλλες μορφές κεφαλαλγίας, εφαρμόζεται με ρυθμό δύο (2) συνεδριών ανά εβδομάδα, διάρκειας είκοσι (20) έως τριάντα (30) λεπτών. Ένας πλήρης θεραπευτικός κύκλος αποτελείται από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) συνεδρίες βελονισμού.
Βελτίωση αναμένεται από τη 2η- 3η εβδομάδα θεραπείας (4ος-6ος βελονισμός), μέχρι ένα μήνα μετά τον τελευταίο βελονισμό (τέλος του θεραπευτικού κύκλου) και διαρκεί από 9 μήνες έως και χρόνια. Από τον βελονισμό θα ωφεληθούν ιδιαίτερα οι νέοι και δραστήριοι ασθενείς (ανησυχία για ένα μέλλον με πολλά φάρμακα), οι ηλικιωμένοι (πολλά φάρμακα για πολλές παθήσεις), οι ασθενείς που αδυνατούν να λάβουν συστηματική αγωγή με φάρμακα (αλλεργίες, τοξικότητα, ευαισθησία), θέλουν να μειώσουν τα παυσίπονα και τα αντιφλεγμονώδη που καταναλώνουν και αυτοί που εκ πεποιθήσεως δεν θέλουν να δοκιμάσουν τη προφυλακτική ή συμπτωματική αγωγή που προτείνεται από τους νευρολόγους.

Τονίζουμε ότι, οι βελόνες είναι μιας χρήσης, τοποθετούνται ανώδυνα και με ειδική τεχνική στα προεπιλεγμένα σημεία βελονισμού, αφαιρούνται επίσης ανώδυνα και ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές του. Η απουσία παρενεργειών, η συμπληρωματική εφαρμογή (δυνατότητα λήψης φαρμάκων κατά την διάρκεια της θεραπείας), τα υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας αλλά και οι περιορισμένες θεραπευτικές δυνατότητες των φαρμάκων που έχουμε στη διάθεση μας, δικαιολογούν την εφαρμογή του και σε αυτή την κατηγορία ασθενών.
Όπως κάθε θεραπευτική παρέμβαση, έτσι και ο βελονισμός πρέπει να αξιολογείται, τόσο από τον ιατρό, όσο και από τον ασθενή. Η αξιολόγηση (ένταση, διάρκεια, συχνότητα, ποσότητα φαρμάκων) γίνεται στον 6ο – 8ο βελονισμό. Αν η απάντηση στη θεραπεία δεν είναι επαρκής, αυτή πρέπει να διακόπτεται και να επιλέγονται άλλες, εναλλακτικές (φαρμακευτικές ή μη) λύσεις. Πολλές φορές, ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής με βελονισμό δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ, η διεπιστημονική επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη.