Τελετή Απονομής Διπλωμάτων για τον Βελονισμό 2010

19 Ιουνίου, 2010
Off

12 Ιουνίου 2010

Απονομή διπλωμάτων έτους  2008 – 2010

Η απονομή έγινε στο Golden Age με παρουσία του baron F. Beyens, Επίτιμου Προέδρου της ICMART, του Προέδρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού κύριου Χ. Ζαχαριάδη, του διευθυντή του Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού (Acuscience), κύριου Μιλτιάδη Καράβη και της εκπαιδευτικής ομάδας. Πριν από την απονομή ο Δρ. Francois Beyens έδωσε μία ομιλία με θέμα:

  • The sociological and therapeutic aspects of stiff neck
  • Why and How to simplify the treatment of functional disorders with acupuncture.

Οι 45 δικαιούχοι ιατροί ολοκλήρωσαν έτσι 300 ώρες εκπαίδευσης στον βελονισμό.