Συμμετοχή του Καράβη Μ. στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που θα γίνει στην Αθήνα στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.

03 Φεβρουαρίου, 2016
Off

Συμμετοχή του Καράβη Μ. στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που θα γίνει στην Αθήνα στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.

Συμμετοχή του Καράβη Μ. στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης που θα γίνει στην Αθήνα στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 26 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.

· Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, Παράλληλη Αίθουσα Ι, 16:30 – 18:00
Friday 26th February 2016, Parallel Hall I, 16:30 – 18:00
στο κλινικό φροντιστήριο: ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ
workshop: IDIOPATHIC CHRONIC PAIN SYNDROMES
Συντονιστής:Μιλτιάδης Καράβης
Coordinator: Miltiadis Karavis
Ομιλία με θέμα: Κεντρική ευαισθητοποίηση: ένας νευροφυσιολογικός μηχανισμός που εμπλέκεται σχεδόν σε όλα τα σύνδρομα χρόνιου πόνου
Central sensitization: a neurophysiological mechanism involved in almost all chronic pain syndromes
Δείτε την περίληψη εδώ:  Μακράς διάρκειας δυναμοποίηση (913 downloads )

· Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016, Saturday27th February
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΟΥ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
PAIN TOPIC PAIN MANAGEMENT IN PRM
Συντονιστής: Μιλτιάδης Καράβης
Coordinator: Miltiadis Karavis
Ομιλία με θέμα:
C απτικές νευρικές ίνες: Το ιστορικό της πρόσφατης ανακάλυψής τους και η κλινική σημασία τους στον νευροπαθητικό πόνο
C sensory nerve fibers: The background of their recent discovery and their clinical significance in neuropathic pain
Δείτε την περίληψη εδώ:  Οι C απτικές ίνες (841 downloads )

About the Author