Γενική συνέλευση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού στις 16.12.2012

13 Δεκεμβρίου, 2012
Off

Γενική συνέλευση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού στις 16.12.2012

Αθήνα 1/12/2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού σε συνεδρίαση του την Παρασκευή 30-11-12  αποφάσισε να συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση των μελών της την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15:30. Η συνέλευση θα γίνει στη ΝΕΑ ΕΔΡΑ του Acuscience Σισίνη 14-16, Ιλίσια, Αθήνα (τηλ. 210/7244680).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 15:30.  Από την ίδρυση της Εταιρείας, σχεδόν ποτέ δεν έχει υπάρξει απαρτία την 1η Κυριακή, έτσι, το Δ.Σ. υποδεικνύει στα μέλη της εταιρείας να προσέλθουν την 2η Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 15:30.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, «κάθε μέλος μπορεί στη Γενική Συνέλευση να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση, ψηφίζοντας αντί αυτού για οποιοδήποτε θέμα, περιλαμβανομένων και των αρχαιρεσιών».

Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να εκπροσωπηθείτε ή να εκπροσωπήσετε άλλο μέλος της Εταιρείας, αρκεί να έχετε έγγραφη εξουσιοδότηση. Οι Υποψηφιότητες θα κατατεθούν στην διάρκεια της Συνέλευσης. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. θα το δηλώσουν στη Συνέλευση.

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει  τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία μέχρι και το 2012 ( Αρθρο 5, παρ. 1).

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο Γ, παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέλος διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ

Α) Εάν χάσει τις προϋποθέσεις και ιδιότητες που απαιτούνται για την εγγραφή του.

Β) Εάν καθυστερεί επί δύο συνεχή έτη τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Έτσι, το Δ.Σ. της Εταιρείας και η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσουν αν υπάρχουν λόγοι παραμονής στην Εταιρεία, συναδέλφων που είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Τα μέλη μπορούν να διαβάσουν ή/και να τυπώσουν το καταστατικό της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού από την ιστοσελίδα της, στον διαδικτυακό τόπο:  www.mediacus.gr (Παρουσίαση/Καταστατικό).

Πριν τη διενέργεια των εκλογών θα πραγματοποιηθεί εκτενής συζήτηση με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Πεπραγμένα ετών 2006-2012.
  3. Επαφές της Εταιρείας με φορείς Υγείας (καταγραφή σαφών θέσεων και προώθησή τους).
  4. Θέματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
  5. Η πορεία του Βελονισμού στην Ελλάδα.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού

Μ. Καράβης